Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020

"ΑΜΙΝ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ, ΟΤΙ ΕΙΣ ΕΞ ΥΜΩΝ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΜΕ..."

"ΑΜΙΝ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ, ΟΤΙ ΕΙΣ ΕΞ ΥΜΩΝ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΜΕ..."
Εσύ Κύριε που γνώρισες της προδοσίας τόν πόνο, την ταπείνωση, τό χλευασμό,την κακία, τους κολαφισμούς, τό ακάνθηνο στεφάνι, τα καρφιά, τό όξος με χολή, τή Σταύρωση, τους λογχισμούς, τους χλευασμούς, του κόσμου τις κακίες....
Θεέ μου, Θεέ μου γιατί μας εγκατέλειψες....?

Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2020

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ
ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
Ἡ ὁλομέτωπος ἐπίθεσις τῶν διωκτῶν τῆς Χριστιανωσύνης καί κυρίως τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐντείνεται καί οἱ σατανολάτραι παγκοσμιοποιηταί, ἒχουν ἐξαπολύσει ὃλα των τά «ὃπλα» προκειμένου νά ἐξαλείψουν κάθε τί πού ἒχει σχέση μέ τήν Ἁγία μας τήν Πίστη.
Βλέπομε ὁλοκάθαρα τίς δόλιες ἐνέργειές των, οἱ ὁποῖες μέσω «νόμων», «διαταγμάτων», «ἐγκυκλίων» «ἀποφάσεων» κ.λπ., κατατείνουν στόν ἲδιο ἀντικειμενικό σκοπό. Τήν ἀποχριστιανοποίηση τῶν Λαῶν καί τήν διαγραφήν ἀπό τάς συνειδήσεις τῶν Λαῶν, κάθε εἲδους Ἱστορίας των, Ἠθῶν, Ἐθίμων, κ.λπ., προκειμένου νά δημιουργήσουν μία «γκρίζα», ἂμορφη, ἂνευρη καί ἂβουλη μᾶζα ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι θά ὑπακούουν στίς ἐντολές τοῦ «ἑνός» παγκοσμίου δικτάτορος τόν ὁποῖον ὑποκρύπτει ὁ ὃρος «πλανητάρχης» τόν ὁποῖον ἐθέσπισαν τά τελευταῖα χρόνια, προκειμένου νά «συνηθίσουν» οἱ ἂνθρωποι στό ἂκουσμά του καί νά τόν ἀποδέχωνται αὐτομάτως ὡς «ἀφέντη» τους καί «ἐπικυρίαρχό» τους, ἐκτελῶντας κάθε του ἐντολή ἀδιαμαρτυρήτως…!
Στό ὂνομα τῆς «βελτιώσεως» τῆς παρεχομένης «παιδείας», γράφουν νέα βιβλία, ἑτοιμάζουν νέες «διδασκαλίες» καί ὑποσκάπτουν τήν Ἐθνική καί Θρησκευτκή διαπαιδαγώγησιη τῶν νέων μας.
Τό φαινόμενο αὐτό, δέν εἶναι σχετικό μόνον με τήν Ἐλληνική πραγματικότητα, ἀλλά εἶναι πλέον ὁλοφάνερο πώς εὑρισκόμεθα εἰς τό μέσον μιᾶς παγκοσμίου συνωμοσίας (καί μή βιασθοῦν κάποιοι νά μᾶς χαρακτηρίσουν «συνωμοσιολόγους» ὃπως κάνουν γιά ὃλους αὐτούς που ἀποκαλύπτουν καί κοινοποιοῦν τά δόλια σχέδιά των) στρεφομένης ἐναντίον Τοῦ Χριστοῦ μας καί πρωτίστως τῆς φιλτάτης μας Ὀρθοδοξίας…!
Κάθε χρόνο, τέτοιες ἡμέρες, γεμίζουν τά Μέσα Μαζικῆς ΤΥΦΛΩΣΕΩΣ μέ ..«άποκαλύψεις» γιά τήν ζωήν καί τήν διδασκαλία Τοῦ Κυρίου μας, «ἀνακαλύπτουν» παπύρους, «εὐαγγέλια» κ.λπ. πού στρέφονται κατά τῆς Πίστεώς μας καί προξενοῦν σκανδαλισμούς καί ἀποπροσανατολισμόν στό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ὃταν, μάλιστα, κάποιοι μέ ΜΗ ζέουσα Πίστη ἀκούουν τίς βρωμιές αὐτοῦ τοῦ εἲδους, «προβληματίζονται» καί μέ κλονισμένη τήν Πϊστη τους, στρέφονται σέ…«ἒρευνες», «μελέτες», «ἐνδοσκοπήσεις», « γιόγκα», καί λοιπές ἀηδίες, χάνοντας τήν ψυχή των καί γινόμενοι θύματα τῶν ἀντιχρίστων, αὐτῶν, διδασκαλιῶν…!
Καθημερινῶς, βλέπομε καί μία νέα ἐπίθεση ἐναντίον τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας.
Σεισμοί, λιμοί, πόλεμοι κ.λπ., δέν «βάζουν μυαλό» στούς «παγκοσμιοποιητές, πού ἐπιδιώκουν μετά μανίας τήν καταστροφή τοῦ Κράτους Τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐγκαθύδριση τοῦ «κράτους» τοῦ σκότους, μέ σατανιστές νά βγαίνουν ἀπο τίς φυλακές, «εὐρωπαίους» καί λοιπούς….προοδευμένους» νά προβάλλουν τίς συχαμερές τους συνήθειες, τῆς σαρκολατρείας, τῆς ὁμοφυλοφιλίας, τῆς παιδεραστίας, τοῦ σατανισμοῦ κ.λπ., κατά τρόπον ἀπροκάλυπτον καί χωρίς καμμία ντροπή…!
Κάθε χρόνο, σε περιόδους Τριωδίου, Μεγάλης Σαρακοστής, Δεκαπενταύγουστο, Χριστούγεννα, βρήσκουν νά ἐπιτεθοῦν κατά τοῦ Χριστιανισμοῦ καί κατάντησαν τήν ἒκφραση «Χριστούγεννα», συνώνυμο τοῦ ἐμπορίου, τῆς αἰσχρῆς προσομοιώσεως τῶν Θείων Εἰκόνων μέ πρόστυχα γυμνά, καί μέ ἐντολές ὃπως ἡ περίφημη ἐντολή κάποιων «καθηγητῶν» πού διδάσκουν «μή μιλᾶτε στά παιδιά γιά τόν Ἃγιο Βασίλη», ἢ μέ τηλεοπτικές ἐκπομπές γεμᾶτες με ««ἁγιοβασίληδες» πού ἒχουν συζύγους, πού ἒχουν ἐργαστήρια μέ ..καλλικαντζάρους, πού ἀπευθύνονται στόν ἂκρατο καταναλωτισμό πού ἒχουν ἐπιβάλει στούς ἀνθρώπους καί στήν άποκοπή τῶν ἀνθρώπων, ἀπό κάθε εἲδους σχέση μέ τήν Πίστη μας καί τήν ΙΕΡΟΤΗΤΑ τῶν ἡμερῶν αὐτῶν…!
Ὁ Καλός Θεός μᾶς ἀξίωσε νά φθάσωμε καί ἐφέτος στήν περίοδο του Τριωδίου και σε λιγο στην Μεγάλη Τεσαρακοστή.
Προσευχή καί ἂνοιγμα τῆς καρδιᾶς μας στόν Κύριό μας εἶναι αὐτά πού πρέπει νά κυριαρχοῦν στόν νοῦ τοῦ κάθε Πιστοῦ καί ΟΧΙ τό ὑλικό μέρος τῶν ἑορτασμῶν πού συνήθως ἀπασχολεῖ τό μέγιστο μέρος τῆς ἀνθρωπότητος.
Ἀκόμα καί στόν Πανάγιο Τάφο Τοῦ Κυρίου μας θέλησαν νά μποῦν προκειμένου νά δημιουργήσουν αμφισβήτηση του Αγίου Φωτός καί ἐπειδή προσωπικῶς ΟΥΔΕΜΙΑΝ ἐμπιστοσύνην ἒχω στίς ἀγαθές των προθέσεις, φοβοῦμαι πώς καί ἀπό αὐτό τό θέμα, κάτι θά «σκαρφιστοῦν» ὣστε νά ὑποβαθμίσουν τήν ἀξίαν Τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Θαύματος…!
-------------------------------------
«Ὑπουργοί» κόβουν ἀπό τά σχολικα βιβλία Θρησκευτικά καί Ἱστορία, διδάσκοντας τήν…πανθρησκεία καί τήν θρησκειολογία πού ὁδηγεῖ τά ἂπειρα και χωρίς «ἀντισώματα» μικρά παιδιά, σέ ἀτραπούς σκοτεινές καί γεμᾶτες ἀπό τήν …μαυρίλα τῶν γεμάτων βόρβορο ψυχῶν τῶν ἐμπνευστῶν τῶν βρωμερῶν αὐτῶν παρεμβάσεων…!
Στό περιβόητο «στέρν», ἐκεῖ πού ψάχνουν γιά σωματίδια πού θά τούς…δείξουν τό «πῶς ἒγινε τό σῦμπαν», ἒκαναν (κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες) ἀκόμα καί ἀνθρωποθυσία, μπροστά στό ἂγαλαμα τῆς σατανολατρικῆς «θεᾶς Κάλλι» πού το ἒχουν στήσει στήν εἲσοδό του…!
Ἡ ἐπίθεσις κατά τοῦ Χριστιανισμοῦ εἶναι, πλέον, φανερή.
Τήν ὁμολογοῦν πολλοί γνωστοί ἀναλυταί καί ΟΛΟΙ ὑποστηρίζου πώς κάτι φαίνεται νά τούς.. «χάλασε τήν… μαγιονέζα»…!
Ὁ Κύριός μας, ΔΕΝ θά μᾶς ἀφήση ἀνυπερασπίστους, ἀλλά πρέπει καί ἐμεῖς νά ΓΥΡΙΣΩΜΕ ΚΟΝΤΑ ΤΟΥ καί νά σκύψωμε τό κεφάλι σέ Προσευχές καί μετάνοια…!
Ἂς μή τούς κάνωμε τό χατῆρι (πολλές φορές τό ἒχω πεῖ αὐτό καί δέν θά βαρεθῶ νά τό ἐπαναλαμβάνω)
Ἡ ΕΛΠΙΔΑ πρέπει νά βασιλεύη σέ κάθε Χριστιανική ψυχή καί μέ τήν ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ μας, μποροῦμε νά ἀντιμετωπίσωμε καί αὐτήν τήν λαίλαπα, ὃπως ἒγινε ἐπί τόσους καί τόσους αἰῶνες διωγμῶν καί κατατρεγμῶν τῆς Πίστεώς μας.
Δέν πρέπει νά εἲμεθα..μοιρολάτρες.
Ναί. Τά πράγματα εἶναι πολύ δύσκολα.
Ναί. Μᾶς περιμένουν δοκιμασίες καί ἀγῶνες.
Ὃμως, ΟΛΑ αὐτά μπορεῖ τό πραγματικά Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας Τοῦ Κυρίου μας νά τά ἀλλάξη, ἀλλάζοντας πρῶτα ἀπό ὃλα τόν ψυχισμό του καί ἐπανερχόμενο στήν σκέπη Τοῦ Κυρίου μας.
Ἐμπρός λοιπόν.
Ἂν αὐτοί ἐπιτίθενται, ἂς σαλπίσωμε και ἐμεῖς ΕΠΙΘΕΣΗ καί ἂς εἲμεθα βέβαιοι πώς στό τέλος θά κατατροπωθοῦν ΟΛΟΙ αὐτοί οἱ ὑπηρέται τοῦ σκότους.
Καί ἡ «ἐπίθεσή» μας, ὡς κύρια ὃπλα της θά ἒχη τήν ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΕΥΧΗ καί την ΖΕΟΥΣΑ ΠΙΣΤΗ.
ΟΛΑ εἶναι δυνατά παρά Κυρίω. Καί διά τῆς Ποσευχῆς μας, μποροῦμε νά ἒχωμε τήν ὑπεροπλία ἒναντι ΟΛΩΝ αὐτῶν τῶν τυχάρπαστων και σκοταδόδουλων, ἒχοντες τήν στήριξιν καί τήν συμπαράστασιν Τοῦ Κυρίου μας πού ΔΕΝ θά μᾶς ἀφήση, ἐάν Τοῦ τό ζητήσωμε μέ «ἀνοικτή καρδιά» καί Ζέουσα Πίστη.

Εὒχομαι εἰς ὃλους ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ μέ Πνευμαική ἀνάταση καί μέ ἐκ βάθους καρδίας ΠΡΟΣΕΥΧΗ.
Ὑγεία, Πνευματική σύνδεση μέ Τόν Κύριο Τῆς Πίστεώς μας καί ἡ πραγματοποίησις τῶν Ἐλπίδων ΟΛΩΝ, θά ἒλθη μἐσα ἀπό τίς Προσευχές καί τίς γονυκλισίες ἐνώπιόν Του

Π. Ευθύμιος Μπαρδάκας

Κυριακη του Ασωτου 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ 2018

Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2020

Πανορθόδοξη διάσκεψη

Πανορθόδοξη διάσκεψη
Ολοκληρώνεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην Πανορθόδοξη διάσκεψη στο Αμμάν της Ιορδανίας από 25 έως 27 Φεβρουαρίου, για την επίλυση του Ουκρανικού σχίσματος κ.ά. υποτίθεται σοβαρών θεμάτων, την οποία συγκαλεί ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος (Αστειο πράγμα....).
Ωστόσο, ουδεμία συζήτηση περί Ουνίας και περί συμπροσευχης μετά αιρετικών και αλλοθρήσκων...
Μέχρι στιγμής, συμμετοχή δήλωσαν οι προκαθήμενοι των Αυτοκέφαλων Ορθοδόξων Εκκλησιών: Ιεροσολύμων, Αντιοχείας, Μόσχας, Σερβίας και Τσεχίας και Σλοβακίας και δι΄αντιπροσώπου οι προκαθήμενοι των Εκκλησιών: Γεωργίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Πολωνίας .
Έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις για κάτι καλό... 
Όλοι τους είναι υποτακτικοί του οικουμενιστικού Συστήματος. Ουδείς εξ αυτών καθαρός, ατόφιος χριστιανός Ορθόδοξος. Πιθανόν να είναι και στημένο παιχνίδι του αντίχριστου.
Θα δούμε.

Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2020

Προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους τόπους


ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΛΟΠΙΤΑΣ 2020

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΛΟΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ 2020
27 Ιανουαρίου Κυριακη Τελώνου και Φαρισαίου στην αίθουσα 
του Ιερου Ναού Αγίων Αποστόλων Δάφνης
Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικε, θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω στην φετινή κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας µας.
Σεβασμιώτατοι,
Σεβαστοί πατέρες καί ἀδελφοί, αγαπητοί Επίτροποι και Ιεροψάλτες των Εκκλησιών μας.
Μέ χρηστές ελπίδες καί αγαθές προσδοκίες ὑποδέχεται ἡ Ἐκκλησία μας τό Νέο έτος 2020, και μέ την κοπή της καθιερωμένης Βασιλόπιτας, σήμερα μας δίδεται η ευκαιρία αυτής της συναντήσεως του Ιερού Κλήρου, των Επιτρόπων και των Ιεροψαλτών, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, υπό τας ευλογίας του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας κ.Καλλινίκου για ανταλλαγή απόψεων.
Η χρονιά, που έφυγε αποτελεί ορόσημο για την Ορθοδοξία, και την Ελλάδα. Κι αυτό, διότι οι πληγές, που άφησαν στην Εκκλησία η επάρατη Σύνοδος της Κρήτης, το Ουκρανικό Σχίσμα, οι συμπροσευχές καί τα συλλείτουργα μετά αιρετικών και αλλοθρήσκων, το ξεπούλημα της Μακεδονίας ως και τα ανήθικα νομοθετήματα, που πέρασαν χωρίς καμία αντίδραση (πολιτικός γάμος μεταξύ ανδρών και η επικείμενη δυνατότητα υιοθεσίας παιδιών και τόσα άλλα) έφεραν στο χείλος του γκρεμού τον ανυποψίαστο θρησκευόμενο Ελληνικό λαό.
Και στο παρελθόν έτος, σε εορτές και πανηγύρεις αμέτρητες φορές γευτήκαμε από το Κοινό Ποτήριο το Τίμιο Σώμα και το Ρέον Ζωή Αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ενωμένοι ως "ΕΝ ΣΩΜΑ ΚΑΙ  ΕΝ ΠΝΕΥΜΑ", όπως μας θέλει ο Κύριος, για να εξέλθουμε νικητές μαζί Του στην πορεία προς την εκ του κόσμου έξοδον. Η προσευχή μας ας είναι ζέουσα, όπως ο Κύριος ευδοκήσει, ώστε όλοι οι αδελφοί μας, που απομακρύνθηκαν, επιστρέψουν εις το ΕΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ ΑΓΙΟΝ ΠΟΤΗΡΙΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΕΜΑΚΡΥΝΘΗΣΑΝ ΑΝΕΥ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Το απαιτούν οι δύσκολες ημέρες που έρχονται, το απαιτεί ο Κύριος.
Η νίκη του Χριστού ξεκίνησε επάνω στον Σταυρό, διότι επάνω στον Σταυρό ο Κύριος σήκωσε το βάρος και την ενοχή όλων των αμαρτιών του κόσμου, των πριν από Αυτόν, των συγχρόνων Του και  των  μελλοντικών γενεών.
Η νίκη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι πνευματική, δεν είναι κοσμική!
Γι’ αυτό και μια τέτοια νίκη, δεν συγκινεί την αμαρτωλή φύση αυτών, που έμαθαν να αγάλλονται μόνο με τις κοσμικές νίκες και μάχες, που έχουν νικητές και ηττημένους, πληγώνοντας το σώμα της Εκκλησίας.
---------------------------------------
Ήλθαμε, σήμερα, όλοι μαζί, να κόψουμε την Βασιλόπιτα και για να εκφράσουμε την εκτίμηση και αγάπη μας στο πρόσωπό σας Μακαριώτατε!
Να σας πούμε ότι, ευχαριστούμε το Θεό που υπάρχετε και ότι προσευχόμαστε υπέρ υγείας και μακροημερεύσεως Υμών επ’ αγαθώ της Εκκλησίας.
Εκκλησία σημαίνει κοινωνία. Σημαίνει ενότητα. Επί των ημερών σας ζήσαμε τη χαρά της πραγματικής ενότητος μετά των Επισκόπων του Μακαριστού Μητροπολίτου Κυπριανού. Ευχόμεθα, επί των ημερών σας, να υπάρξουν και άλλες παρόμοιες νίκες και ευτυχείς συγκυρίες, παρομοίων γεγονότων
---------------------------------
Θα ήθελα ως παλαιότερος εις τα πρεσβεία της ιεροσύνης να απευθυνθώ στους αδελφούς και συλλειτουργούς μου και να τους πω, ότι έρχονται ημέρες δύσκολες και θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι και με αγάπη Χριστού.
Ας μη μας διαφεύγει πως το αξίωμα και των τριών βαθμών της Ιεροσύνης, έχει Διακονικό χαρακτήρα.
Δεν είναι προσωπική μας αξία, αλλά λειτουργικό, εκκλησιαστικό Αξίωμα.
Κάθε εξουσία στη ζωή της Εκκλησίας ανήκει στο Χριστό. Αυτός είναι "ο ενεργών τα πάντα εν πάσι" (Α' Κορ.12,6).
Ενεργούμε στο όνομα του Χριστού ως "πρεσβευταί Του Χριστού" .
Η διάκριση Κλήρου και Λαού δεν είναι κοσμική αλλά πνευματική. Η μόνη διαφορά είναι η ειδική Ιεροσύνη, το χάρισμα που πήραμε με τη χειροτονία μας.
Δεν είμαστε οι κληρικοί "πρίγκιπες" ή "άρχοντες" της Εκκλησίας, αλλά Διάκονοι του Λαού του Θεού. Η Ιεροσύνη μας και όχι η προσωπική μας αξία είναι ο αγωγός, που  μεταδίδει  τη  Χάρη  του  Θεού.
---------------------------------------
Καλούμαστε όλοι να διαμορφώσουµε προοπτικές, ώστε ο Ιερός Αγώνας υπέρ των Πατρικών μας Παραδόσεων να συνεχίσει να είναι ελπιδοφόρος στο υπάρχον Ποίμνιό μας, αλλά και εις όσους αδελφούς αποτειχίζονται  και επιθυμούν να ενταχθούν στο "Μικρό Ποίμνιο".
Όπως αντιλαμβάνεσθε και το 2020 θα πρέπει να δώσουµε νέες μάχες για την επιβίωσή µας στις επερχόμενες προκλήσεις, που έρχονται.
Εύχομαι, το νέο έτος, να αποτελέσει αφετηρία μιας νέας δημιουργικής
χρονιάς σε όλους µας.
Να επιτευχθούν, όσο το δυνατόν περισσότερο οι στόχοι μας,
----------------------------------
Άφησα στο τέλος, να εκφράσω και εκ μέρους όλων των αδελφών μου τα συγχαρητήριά μας προς τον Σεβασμιώτατο Πειραιώς και Σαλαμίνος κ. Γερόντιο για την επιτυχημένη, μεγαλειώδη πομπή και τελετή της Καταδύσεως του Σταυρού στο Λιμάνι του Πειραιά, ως επίσης στους Τελετάρχας αγαπητούς αδελφούς μου, π.Γεώργιο Κοντογιώργη, π.Γρηγόριο Ταυλάριο, π Μιχαήλ Κωνσταντινίδη και π.Στυλιανό Τομαή, στην εκλεκτή Βυζαντινή Χορωδία
υπό την διεύθυνση του Καθηγητού και Πρωτοψάλτου Αθανασίου Ιωαννίδη και εις ολους τους συντελεστάς. Καλή χρονιά!
Ευχαριστώ!
π.Ευθύμιος Μπαρδάκας