Κυριακή, 21 Απριλίου 2013

Κήρυγμα ἀπό τόν π. Εὐθύμιο, τήν Κυριακή Ε´ΝΗΣΤΕΙΩΝ


Τό κήρυγμα ἀπό τόν π. Εὐθύμιο, τῆς Κυριακῆς 8 Ἀπριλίου (21 Ἀπριλίου μέ τό Νέο Ἡμερολόγιο), Ε´ΝΗΣΤΕΙΩΝ.
Ἱερόν Εὐαγγέλιον: «Τῷ καρῷ ἐκείνῳ, παραλαμβάνει ὁ Ἱησοῦς τούς δώδεκα μαθητές αὐτοῦ...» (Μάρκ. ι´ 32-45).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου