Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

Η ΣΤΕΝΗ ΠΥΛΗ

«Στενή ἡ πύλη καί τεθλιμμένη ἡ ὁδός ἡ ἀπάγουσα εἰς τήν ζωήν καί ὀλίγοι εἰσίν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν»...
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου