Κυριακή, 23 Ιουνίου 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΟΝΥΚΛΙΣΙΑΣ)

Ἀπόσπασμα ἀπό τήν Θεία Λειτουργία τῆς Γονυκλισίας.Ἱερόν Εὐαγγέλιον: «Τῇ ἐσχάτη ἡμέρα τῇ μεγάλη τῆς  Ἑορτῆς...» (Ἰω. ζ´ 37-52, η´12)


Κήρυγμα ἀπό τόν π. Εὐθύμιο, τήν Η΄ τῆς Πεντηκοστῆς.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου