Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΑΝΤΕΣ ΔΕ ΟΙ ΘΕΛΟΝΤΕΣ ΕΥΣΕΒΩΣ ΖΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΔΙΩΧΘΗΣΟΝΤΑΙ

Διωγμοί καί παθήματα ἀπό μέρους τῶν ἀπίστων καί πονρῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι λόγω τῆς κακίας των δέν ἤθελαν νά δεχθοῦν τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου....
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου