Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

ΕΓΕΡΘΕΙΣ, ΑΡΟΝ ΣΟΥ ΤΗΝ ΚΛΙΝΗΝ ΚΑΙ ΥΠΑΓΕ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΣΟΥ

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐμβάς ὁ Ἰησοῦς εἰς πλοῖον, διεπέρασε καί ἦλθεν εἰς τήν ἰδίαν πόλιν. Καί ἰδού, προσέφερον αὐτῷ παραλυτικόν, ἐπί κλίνης βεβλημένον...
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου