Κυριακή, 24 Μαρτίου 2013

Α´ Κυριακή τῶν ΝΗΣΤΕΙΩΝ, τῆς ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Εἰς ἀνάμνηση τῆς ἀναστηλώσεως τῶν Ἁγίων καί Σεπτῶν Εἰκόνων, πού πραγματοποιήθηκε ἀπό τόν Αὐτοκράτορα Μιχαήλ καί τήν μητέρα αὐτοῦ Θεοδώρα, ἐπί
πατριαρχίας Μεθοδίου τοῦ ὁμολογητοῦ.Ἱερόν Εὐαγγέλιον τῆς Κυριακῆς: «Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠθέλησεν ὁ  Ἰησούς ἐξελθεῖν...» (Ἰωάν. α´ 44-52).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου