Κυριακή, 3 Μαρτίου 2013

Κήρυγμα ἀπό τόν π. Εὐθύμιο, μέ θέμα ἐκ τοῦ κατά Λουκά ΙΖ´ (ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ) Ἱεροῦ Εὐαγγελίου


Τό κήρυγμα ἀπό τόν π. Εὐθύμιο, τῆς Κυριακῆς 18 Φεβρουαρίου (2 Μαρτίου μέ τό Νέο Ἡμερολόγιο), μέ θέμα ἐκ τοῦ κατά ΛΟΥΚΑ ΙΖ´(ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ)  Ἱεροῦ Εὐαγγελίου: «Εἶπεν ο Κύριος τήν παραβολήν ταύτην: Ἄνθρωπός τις εἶχε δύο υἱούς καί εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν...».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου