Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013

Στή μνήμη τῶν Ἁγίων πέντε κανονικῶν παρθένων

Ἐστόλισαν αἱ παρθένοι αὗται, αἱ ἀφιερωθεῖσαι εἰς τόν Θεόν, τήν χριστιανικήν ἐκκλησίαν τῆς πόλεως Ἀζοῦ, εὑρισκομένης εἰς τήν Περσίαν...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου