Κυριακή, 7 Ιουλίου 2013

Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Πάντων τῶν ἐν Ἁγ. Ὅρει διαλαμψάντων Ἁγ. Πατέρων. Το Γενέσιον τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί ΒαπτιστοῦἹερόν Εὐαγγέλιον: «Ἐπειδῆπερ πολλοί ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν...» (Λουκ.. α´ 1-25, 57-68,76 καί 80)


ΚΗΡΥΓΜΑ


Ἀπόστολος: «Ἀδελφοί. νύν ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἧ ὅτε ἐπιστεύσαμεν...» (Ρωμ. ιγ´ 11 - ιδ´ 1-4)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου