Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

ΠΕΡΙ ΤΩΝ «ΔΟΚΟΥΝΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΕΙΝ» ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝὍ

Ὅλοι μας γνωρίζομε ὅτι σήμερα, ἐκτός τῶν οἰκουμενιστῶν ὑπάρχουν καί οἱ ἀντιοικουμενισταί, οἱ λεγόμενοι Παλαιοημερολογίται ἤ Ζηλωταί...
Τοῦ  Ἱερομόναχου Θεοδώρητου τοῦ Ἁγιορείτη (Ἰούλιος 2006)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου