Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012

«ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΦΑΝΗ ΟΥΤΩΣ ΕΝ ΤΩ ΙΣΡΑΗΛ»

Πρωτοφανῆ καί πρωτάκουστα ἦσαν πράγματι τά ἔργα τοῦ Κυρίου. Θαύματα, τά ὁποῖα ἔδιδαν καθημερινῶς τήν εὐκαιρία στούς ἀνθρώπους πού τά ἔβλεπαν, νά διαπιστώσουν, ὅτι δέν ἐπρόκειτο περί ἔργων καί λόγων κοινῶν καί φυσικῶν...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου