Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ: Τό τρομερό καί ἀδυσόπητο δικαστήριο

Δεν ὁμοιάζει μέ τά ἀνθρώπινα δικαστήρια. Αὐτά μπορεῖ νά βγάλουν καί ἄδικες ἀποφάσεις καμμιά φορά...
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου