Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ

Οἱ «Εὐαγγελιστές» ἀρνοῦνται τό θεμέλιο τῆς Πίστεώς μας πού εἶναι η Ἁγία Τριάδα.
Εἶναι γνωστό ὅτι, ἡ χώρα μας ἔγινε τό κέντρο τῶν αἱρετικῶν, ἔγινε τό κέντρο τῆς ἐλευθέρας διακινήσεώς των, τοῦ ἐλευθέρου προσηλυτισμοῦ καί τῆς ἀκωλύτου διαδόσεως τῶν, πάσης φύσεως, σατανιστιῶν δοξασιῶν...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου