Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΑΝΟΡΑΣ, ὁ μεγάλος καί θαυματουργός Ἅγιος τῆς Μακεδονίας

Ἡ νύμφη τοῦ Θερμαϊκοῦ, ἡ πανέμορφη πόλη τῆς Ἑλλάδος, ἡ Θεσσαλονίκη, εἶναι μητέρα ἀρκετῶν Ἁγίων...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου