Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2012

Ο ΙΕΡΕΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

Ἀπαραίτητο θεωροῦμε νά ἀναφερθοῦμε στήν Ἐκκλησιαστική τάξη μέσα καί ἔξω ἀπό τό Ἱερό Βῆμα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου