Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2013

ΕΝΑ ΓΙΑΤΡΙΚΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

Ἀπό τό ψαλτήρι τοῦ Προφητάνακτος Δαβίδ

Ἄν στή ζωή σου τά πράγματα «δέν πᾶνε καλά», μπορεῖς νά διαβάσης τόν ΛΣΤ´(36) ψαλμό τοῦ Δαβίδ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου