Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ Μνήμη τῆς ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ

Δέκα εἶναι οἱ Ἁγιες τῆς Ἐκκλησίας, πού φέρουν τό ὄνομα «Θεοδώρα», ὡς ἀναφέρει ὁ ῾Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης στό Συναξαριστή του...






Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου