Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

ΔΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ!

«Οἱ Ἅγιοι Πάντες, διά πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός...Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου