Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

«Ἐάν μή ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τά παραπτώματα αὐτῶν, οὐδέ ὁ πατήρ ὑμῶν ἀφήσει τά παραπτώματα ὑμῶν» (Ρωμ. ιγ᾽ 11 ιδ᾽ 4)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου